Kontakt oss

Skrin inn mail og hva det gjelder så tar vi kontakt.

 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

16644848049_7e4cf28396_o.jpg

Rutesetting

Det er en kunst å sette ruter, og alle har en stil de foretrekker. I våre øyne er en flink rutesetter en som klarer å sette ulike stiler like bra, på alle grader, og hele tiden klarer å fornye seg selv. For å utvikle seg er klatrere avhengig av å utfordre seg på forskjellige stiler. Samtidig bør et klatresenter ha mindre tekniske ruter/buldre som egner seg for trening. Det er derfor meget viktig at det lages en plan før rutesettingen starter, som sier noe om turnover på de ulike veggene og hvilke grader og stiler som skal være representert. Vi har et enkelt system for dette der det sikres at de ulike stilene blir representert. Ved et oppdrag fra Getchaclimb ønsker vi å bistå i prosessen med å sette opp en rutesettingsplan for det kommende året/halvåret etter at vi har vært der. 

 

Rutesetting:

  • Pris per dag per pers; 3000,- ink. Mva

 

Første video under viser hvordan et senter kan deles opp i soner og hvordan de ulike sonene har forskjellige stiler og vanskelighetsgrader. Et slikt system er essensielt for å kunne utvikle et senter som hensyntar alle nivåer og stiler innen klatring. Andre video viser noen kule buldre satt av Getchaclimb!